fundamental.cz
ÚVODPIC18F24J50RHT03RS232GRAFICKÝ DISPLAYEXPANDÉR MCP23008EEPROM 24LC64FOTODIODARELÉ, PIEZOROTAČNÍ ENKODÉRHARDWAREHARDWARE 2PC SOFTWAREFUNKCE A OVLÁDÁNÍ
ZÁVĚR

Univerzální časovač - závěr

17.5.2017

Projekt časovače je nyní již dokončený a zbývá udělat poslední věc, kterou je vyhodnocení projektu.

Cílem projektu bylo vlastními silami vytvořit zařízení, které bude založené na mikrokontroleru typu PIC a bude poskytovat jisté funkce. Z některých požadavků na tyto funkce jsem ustoupil vlivem okolností, z některých dobrovolně v zájmu zjednodušení a urychlení dokončení projektu. Krátce rozeberu plánované vlastnosti zařízení, které jsem vynechal a důvody, které k tomu vedly. Následně naopak shrnu to, co se povedlo v zařízení realizovat.

Nesplněné požadavky na zařízení

V průběhu vývoje zařízení jsem se opakovaně potýkal s nedostatkem programové paměti PICu, což jsem poprvé vyřešil změnou mikrokontroleru PIC16F1829 za typ PIC18F24J50. Když došlo k tomu, že se nedostávalo paměti ani u nového PICu, rozhodl jsem se obětovat některé vlastnosti zařízení. Z tohoto důvodu není v zařízení obsažena plánovaná flash paměť a možnost ukládat do ní sbíraná data ze senzorů. Tato data by se dala následně přes seriové připojení přenést např. do PC.

Druhým nenaplněným požadavkem je napájení z akumulátorového zdroje (vedle napájení ze síťového adaptéru). Na realizaci obvodu a firmwaru pro hlídání kapacity a dobíjení akumulátoru jsem rezignoval především z důvodu urychlení dokončení projektu, protože s touto problematikou mám pramalé zkušenosti. Dokončené zařízení obsahuje konektor pro síťový adaptér a interní konektor pro připojení 9 V baterie (kterážto ovšem pro provoz zařízení není vhodná, protože proudový odběr zařízení v základním režimu činí 200 mA, při sepnutém relé dokonce 250 mA). Nic ovšem nebrání tomu k některému z konektorů připojit akumulátor s potřebnými parametry, jen ho nelze pomocí zařízení dobíjet. Testoval jsem 2 seriově zapojené lithiové články každý o napětí 3.7 V a udávané kapacitě 1200 mAh (zakoupené v čínském e-shopu, označené značkou UltraFire LFD 14500), které zvládly zařízení napájet nepřetržitě po dobu necelých dvou hodin.

Přehled funkcí zařízení

Výsledné zařízení splňuje všechny ostatní požadavky kladené na počátku projektu. Senzor RHT03 poskytuje informace o teplotě a vlhkosti, fotodioda prostřednictvím A/D převodníku dodává informace o osvětlení. Všechna data lze přenášet do jiného zařízení přes rozhraní RS232. Zařízení obsahuje modul reálného času a možnost nastavení data a času z připojeného zařízení. K dispozici je též funkce stopek a časovače, který po uplynutí nastaveného časového intervalu spustí volitelně buď zvukovou signalizaci nebo sepne kontakty zabudovaného relé. Relé je též možné ovládat na základě hodnot teploty nebo osvětlení. K ovládání slouží tlačítka a rotační inkrementální enkodér. Informace se zobrazují na grafickém monochromatickém displeji, přičemž možnost ovládání kontrastu a intenzity podsvětlení je ponechána uživateli formou přístupu k odporovým trimrům. Zařízení uchovává uživatelem zvolená nastavení v paměti EEPROM. Je možné změnit firmware zařízení prostřednictvím ICSP konektoru.