fundamental.cz

Elektronika

Další minutka

31.12.2017

Tato verze stojí opět na mikrokontroleru PIC16F88. Minutka dokonce obsahuje ten samý kus, který byl v původním zařízení.

Rozdíly oproti předchozí verzi

Rozdíly spadají do tří kategorií - zapojení, kód, vnější vzhled zařízení.

 1. Zapojení
  • Chybí červená LED, která signalizovala zapnutý stav zařízení. Tato LED je nadbytečná, protože stav zařízení je zřejmý ze stavu displeje: zapnuto - display svítí, vypnuto - display nesvítí.
  • Došlo ke změnám v přiřazení pinů PICu k periferiím. To je dáno potřebou využití přerušení na vstupu, použití PWM a též samozřejmě praktickými potřebami při fyzické realizaci zapojení.
  • Jinak je zapojení s drobnými odchylkami provedeno obdobným způsobem, jak je vidět v předchozím článku. Nové schéma se mi nechtělo kreslit, ale přiřazení pinů a funkcí je zřejmé ze zdrojového kódu, který uvádím níže.
 2. Kód
  • Kód v jazyce C jsem napsal celý znovu. Nejpodstatnější změna se týká použití přerušení pro indikaci stisku resetovacího tlačítka a pro signalizaci přetečení čítače časovače. Časovač je použit jednak při čekání na stisk číselných tlačítek a jednak při samotném odpočtu.
  • Dále je použitý PWM výstup pro buzení piezzo speakru.
 3. Vzhled
  • K výrobě jsem použil materiál a nástroje, které jsem měl k dispozici. Výsledek není nijak zvlášť hezký na pohled, ale zařízení funguje spolehlivě a přesně podle očekávání. Rozměry jsou menší než u původní verze (zhruba 90 x 60 x 30 mm).

Zdrojový kód

Kód je krátký, v paměti PICu zaberou data jen malou část.

Dále uvádím celý zdrojový kód minutky tak, jak byl po přeložení nahrán do PICu. Program by se jistě dal napsat lépe - sám v něm teď vidím například nějaké zbytečné proměnné apod. Ovšem do kódu jsem už nezasáhl, protože je odzkoušený a úpravou bych do něho mohl vnést chyby.

#define _XTAL_FREQ 2000000

// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSCIO
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT = OFF
#pragma config CCPMX = RB3
#pragma config CP = OFF

// CONFIG2
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF

#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹string.h›

#include ‹xc.h›

#define BT0RESET RB0
#define BT1 RB2
#define BT2 RB1
#define BT3 RA5
#define BT4 RA4
#define BT5 RA3

#define SOUND RB3

// _  7
// |_| 9 10 6
// |_|. 1 2 4 5
#define LED1 RA6
#define LED2 RA7
#define LED4 RA0
#define LED5 RA1
#define LED6 RB7
#define LED7 RB6
#define LED9 RB5
#define LED10 RB4

#define LED_2_DIGITS RA2

typedef unsigned char BYTE;

void SetTwoDigitsLED(BYTE mode)
{
 LED_2_DIGITS=mode;
}

void SetLEDDecimalPoint(BYTE on)
{
 if (on==1)
  LED5=0;
 else
  LED5=1;
}

void SetLEDNumber(BYTE number)
{
 switch (number)
 {
  case 0:
  {
   LED1=0;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=0;
   LED10=1;
  }break;
  case 1:
  {
   LED1=1;
   LED2=1;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=1;
   LED9=1;
   LED10=1;
  }break;
  case 2:
  {
   LED1=0;
   LED2=0;
   LED4=1;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=1;
   LED10=0;
  }break;
  case 3:
  {
   LED1=1;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=1;
   LED10=0;
  }break;
  case 4:
  {
   LED1=1;
   LED2=1;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=1;
   LED9=0;
   LED10=0;
  }break;
  case 5:
  {
   LED1=1;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=1;
   LED7=0;
   LED9=0;
   LED10=0;
  }break;
  case 6:
  {
   LED1=0;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=1;
   LED7=0;
   LED9=0;
   LED10=0;
  }break;
  case 7:
  {
   LED1=1;
   LED2=1;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=1;
   LED10=1;
  }break;
  case 8:
  {
   LED1=0;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=0;
   LED10=0;
  }break;
  case 9:
  {
   LED1=1;
   LED2=0;
   LED4=0;
   LED5=1;
   LED6=0;
   LED7=0;
   LED9=0;
   LED10=0;
  }break;
 }
}

BYTE remaining_minutes_count;
BYTE digit1;
BYTE digit2;

BYTE button_number_pressed;

BYTE increment_digit2;
BYTE increment_digit1;

void ResetAll(void)
{
 remaining_minutes_count=0;
 digit1=0;
 digit2=0;
 increment_digit2=0;
 increment_digit1=0;
 SetTwoDigitsLED(0);
 SetLEDDecimalPoint(0);
 SetLEDNumber(0);
 TMR2ON=0;
 CCP1CON=0;//PWM off
}

BYTE ButtonPressTest(void)
{
 if (BT1==1)
  return(1);
 if (BT2==1)
  return(2);
 if (BT3==1)
  return(3);
 if (BT4==1)
  return(4);
 if (BT5==1)
  return(5);
 return(0);
}

BYTE mode;

BYTE counter;
unsigned int counter2;

void main(void)
{
 OPTION_REG=0;
 OPTION_REGbits.INTEDG=1;//RB0 interrupt rising edge
 OPTION_REGbits.PS2=1;//timer0 prescaler 111=1:256 -› 4*256*256/2000000=0.131072 s
 OPTION_REGbits.PS1=1;
 OPTION_REGbits.PS0=1;
 OSCCON=0b01011000;//2 MHz
 
 ANSEL=0x0;
 TRISA=0x0;
 TRISB=0x0;
 PORTA=0x0;
 PORTB=0x0;
 
 SetLEDNumber(0);
 
 TRISA3=1;
 TRISA4=1;
 TRISA5=1;
 
 TRISB0=1;
 TRISB1=1;
 TRISB2=1;

#define MODE_IDLE 1
#define MODE_SETTING_DIGIT_2 2
#define MODE_SETTING_DIGIT_1 3 
#define MODE_COUNTDOWN 4
#define MODE_RESET 5
 
 mode=MODE_IDLE;
 
 ResetAll();
 
 T2CON=0b00000000;//prescaler 1:1, TMR2ON=0, max 4*256*1/2000000=0.000512 s (1953.125 Hz)
 PR2=255;
 CCPR1L=0x80;//50 % = 512
 
 INT0IF=0;
 INT0IE=1;
 TMR0IF=0;
 TMR0IE=1;
 PEIE=1;
 GIE=1;
 
 while (1)
 {
  switch (mode)
  {
   case MODE_IDLE:
   {
    if ((button_number_pressed=ButtonPressTest())›0)
    {
     digit2=button_number_pressed;
     SetLEDNumber(digit2);
     counter=0;
     mode=MODE_SETTING_DIGIT_2;
     __delay_ms(300);
    }
   }break;
   case MODE_SETTING_DIGIT_2:
   {
    if (increment_digit2==1)
    {
     increment_digit2=0;
     if (digit2‹9)
      digit2++;
     else
      digit2=0;
     SetLEDNumber(digit2);
     __delay_ms(300);
     INT0IF=0;
     INT0IE=1;
     GIE=1;
     counter=0;
    }
    if ((button_number_pressed=ButtonPressTest())›0)
    {
     digit1=button_number_pressed;
     SetLEDNumber(digit1);
     SetLEDDecimalPoint(1);
     SetTwoDigitsLED(1);
     counter2=0;
     mode=MODE_SETTING_DIGIT_1;
     __delay_ms(300);
    }
    if (counter==15)
    {
     counter=0;
     if (digit2›0)
     {
      mode=MODE_COUNTDOWN;
      remaining_minutes_count=10*digit1+digit2;
      TMR0=0;
     }
    }
   }break;
   case MODE_SETTING_DIGIT_1:
   {
    if (increment_digit1==1)
    {
     increment_digit1=0;
     if (digit1‹9)
      digit1++;
     else
      digit1=0;
     SetLEDNumber(digit1);
     SetLEDDecimalPoint(1);
     __delay_ms(300);
     INT0IF=0;
     INT0IE=1;
     GIE=1;
     counter=0;
    }
    if (counter==15)
    {
     counter2=0;
     if ((digit1›0) || (digit2›0))
     {
      mode=MODE_COUNTDOWN;
      BYTE pom=digit1;
      digit1=digit2;
      digit2=pom;
      remaining_minutes_count=10*digit1+digit2;
      TMR0=0;
     }
    }
   }break;
   case MODE_COUNTDOWN:
   {
    if ((counter2%14)==0)
    {
     SetLEDNumber(digit2);
     SetLEDDecimalPoint(1);
    }
    else if((counter2%7)==0)
    {
     if (remaining_minutes_count>9)
     {
      SetLEDNumber(digit1);
     }
     SetLEDDecimalPoint(0);
    } 
    if (counter2==458)
    {
     counter2=0;
     if (--remaining_minutes_count›0)
     {
      digit1=remaining_minutes_count/10;
      digit2=remaining_minutes_count%10;
      if (remaining_minutes_count‹10)
      {
       SetTwoDigitsLED(0);
      }
     }
     else
     {
      SetLEDNumber(0);
      TMR2ON=1;
      while (mode==MODE_COUNTDOWN)
      {
       CCP1CON=0b00001100;//PWM on
       __delay_ms(50);
       CCP1CON=0;
       __delay_ms(50);
      }
     }
    }
   }break;
   case MODE_RESET:
   {
    ResetAll();
    mode=MODE_IDLE;
    INT0IF=0;
    INT0IE=1;
    GIE=1;
   }break;
  }
 }
 
 return;
}

void interrupt isr(void)
{
 if ((INT0IE==1) && (INT0IF==1))
 {
  switch (mode)
  {
   case MODE_SETTING_DIGIT_2:
   {
    INT0IE=0;
    GIE=0;
    increment_digit2=1;
   }break;
   case MODE_SETTING_DIGIT_1:
   {
    INT0IE=0;
    GIE=0;
    increment_digit1=1;
   }break;
   case MODE_COUNTDOWN:mode=MODE_RESET;break;
   default:INT0IF=0;break;
  }
 }
 
 if ((TMR0IE==1) && (TMR0IF==1))
 {
  switch (mode)
  {
   case MODE_SETTING_DIGIT_2:
   case MODE_SETTING_DIGIT_1:counter++;break;
   case MODE_COUNTDOWN:counter2++;break;
   default:break;
  }
  TMR0IF=0;
 }
}