fundamental.cz

Elektronika

Analogový teplotní senzor LM335, digitální vlhkostní a teplotní senzor RHT03, PIC16F1829

pic_lm335_rht03_s.jpg, 54kB

Obrázek vytvořen s využitím Fritzing (www.fritzing.org).

LM335

LM335 je analogové čidlo teploty umožňující měřit teplotu v intervalu od -40 °C do 100 °C. Čidlo má výstup lineárního charakteru - napětí měřené na výstupu senzoru je úměrné absolutní teplotě (jednotka Kelvin) a platí, že 0 V odpovídá 0 K a konstantou úměrnosti je hodnota 10 mV/K.

Teplota (v Kelvinech) je pak rovna naměřenému napětí (ve Voltech) vydělenému hodnotou 0.01 (V/K). Pro převod na jednotku °C se k hodnotě absolutní teploty přičte hodnota 273.15 (protože platí 0 K = -273.15 °C).

RHT03

RHT03 je digitální vlhkostní a teplotní senzor. Relativní vlhkost měří v rozsahu 0 % až 100 %, teplotu od -40 °C do 80 °C s rozlišením 0.1 pro obě veličiny.

Výstup programu zobrazený na PC:

LM335_RHT03_output.jpg, 46kB

Zapojení na nepájivém poli:

LM335_RHT03_foto.jpg, 261kB

Odkazy: