fundamental.cz

Elektronika

Digitální teplotní senzor DS18B20 a PIC16F1829

pic_ds18b20_s.jpg, 54kB

Obrázek vytvořen s využitím Fritzing (www.fritzing.org).

DS18B20 je digitální teplotní senzor měřící teplotu v rozsahu -55 °C až +125 °C s přesností ±0.5 °C v intervalu teplot -10 °C až +85 °C. Senzor nabízí kromě prostého odečtení měřené teploty několik dalších možností - obsahuje 64bitový identifikační kód (ve skutečnosti je jedinečných jen 48 bitů, protože 8 bitů připadá na CRC a 8 bitů je "family code" rovný 28H), který umožňuje použití více senzorů na jedné sběrnici. Nabízí volbu rozlišení výstupu v rozmezí 9 až 12 bitů, s čímž souvisí rychlost konverze - 12ti bitový výstup zpracuje za maximálně 750 ms. A nakonec obsahuje funkci alarmu - uživatel zadá 2 krajní hodnoty teploty, v jejichž rozmezí se v daném zařízení vyvolá stav alarmu. Tyto hodnoty můžou být v trvale uloženy v EEPROM, a stejně tak si po odpojení napájení senzor "pamatuje" i nastavení rozlišení.

Zapojení na nepájivém poli:

DS18B20_foto.jpg, 261kB

Odkazy:

Zdrojový kód

Níže uvedený kód slouží k otestování funkčnosti senzoru a je napsaný ve vývojovém prostředí MPLAB X v jazyce C (překladač XC8). Program pracuje s výchozím nastavením rozlišení senzoru - 12 bitů - a s předpokladem, že na sběrnici je pouze jeden senzor DS18B20. Dále - pro zjednodušení - získaný výsledek interpretuje jako kladnou hodnotu teploty. Naměřená teplota ve stupních Celsia se každé 2 sekundy odesílá po seriové lince (9600 Baud, 8 bitů, 1 stop bit).Programování na zakázku C/C++.

#include ‹xc.h›
#define _XTAL_FREQ 16000000

// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config CLKOUTEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config FCMEN = OFF

// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF
#pragma config PLLEN = OFF
#pragma config STVREN = OFF
//#pragma config BORV = LO
#pragma config LVP = OFF

#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹string.h›

//send string over the serial line
void sendSerialString(char *s)
{
 unsigned char l=strlen(s);
 for (unsigned char i=0;i‹l;i++)
 {
  TXREG=s[i];
  while (!TRMT)
   ;
 }
}

//don't care about negative value
void outputData(unsigned char *data)
{
 //data[0] and data[1] contain the temperatue value
 //data[0] LSB
 //data[1] MSB
 double temp=0.0;
 if (data[0] & 0b00000001)
  temp+=0.0625;
 if (data[0] & 0b00000010)
  temp+=0.125;
 if (data[0] & 0b00000100)
  temp+=0.25;
 if (data[0] & 0b00001000)
  temp+=0.5;
 if (data[0] & 0b00010000)
  temp+=1.0;
 if (data[0] & 0b00100000)
  temp+=2.0;
 if (data[0] & 0b01000000)
  temp+=4.0;
 if (data[0] & 0b10000000)
  temp+=8.0;
 
 if (data[1] & 0b00000001)
  temp+=16.0;
 if (data[1] & 0b00000010)
  temp+=32.0;
 if (data[1] & 0b00000100)
  temp+=64.0;
 
 unsigned char s[20];
 sprintf(s,"\n\nTEMP = %.2f °C",temp);
 sendSerialString(s);
}
 
#define SEARCH_ROM    0xF0
#define READ_ROM     0x33
#define MATCH_ROM     0x55
#define SKIP_ROM     0xCC
#define ALARM_SEARCH   0xEC

#define CONVERT      0x44
#define WRITE_SCRATCHPAD 0x4E
#define READ_SCRATCHPAD  0xBE
#define COPY_SCRATCHPAD  0x48
#define RECALL_EEPROM   0xB8
#define READ_POWER_SUPPLY 0xB4

void initializeDS18B20(void)
{
 TRISCbits.TRISC0=0;
 LATCbits.LATC0=0;
 __delay_us(550);
 TRISCbits.TRISC0=1;
 while (PORTCbits.RC0==1)
 {
  ;
 }
 while (PORTCbits.RC0==0)
 {
  ;
 }
}

void writeBitZero(void)
{
 __delay_us(2);
 TRISCbits.TRISC0=0;
 LATCbits.LATC0=0;
 __delay_us(65);
 TRISCbits.TRISC0=1;
}

void writeBitOne(void)
{
 __delay_us(2);
 TRISCbits.TRISC0=0;
 LATCbits.LATC0=0;
 __delay_us(5);
 TRISCbits.TRISC0=1;
 __delay_us(65);
}

unsigned char readBit(void)
{
 __delay_us(2);
 TRISCbits.TRISC0=0;
 LATCbits.LATC0=0;
 __delay_us(2);
 TRISCbits.TRISC0=1;
 __delay_us(14);
 if (PORTCbits.RC0==0)
 {
  __delay_us(60);
  return 0;
 }
 else
 {
  __delay_us(60);
  return 1;
 }
}

void sendRomCommand(unsigned char command)
{
 for (unsigned char i=0;i‹8;i++)
 {
  if ((command ›› i) & 1)
   writeBitOne();
  else
   writeBitZero();
 }
}

void sendFunctionCommand(unsigned char command)
{
 for (unsigned char i=0;i‹8;i++)
 {
  if ((command ›› i) & 1)
   writeBitOne();
  else
   writeBitZero();
 }
 
 if (command==READ_SCRATCHPAD)
 {
  unsigned char data[9];
  memset(data,0,9);
  
  //there are 9 bytes in the scratchpad
  //read them all though byte 0 & 1 is all we need (skip CRC processing for now)
  for (unsigned char i=0;i‹9;i++)
  {
   for (unsigned char j=0;j‹8;j++)
   {
    if (readBit()==1)
    {
     data[i]|=(1 ‹‹ j);
    }
//    else
//    {
//     data[i]&=(~(1 ‹‹ j));
//    }
   }
  }
  outputData(data);
 }
}

void main(void)
{
 OSCCON = 0b01111000; //16 MHz clock speed, 250 ns / 1 instruction
 
 //setup USART
 TRISBbits.TRISB5=1;//RX
 ANSELBbits.ANSB5=0;
 TRISBbits.TRISB7=0;//TX
 SPBRG=103;
 TXSTAbits.BRGH=1;
 TXSTAbits.SYNC=0;
 RCSTAbits.SPEN=1;
 TXSTAbits.TXEN=1;
 
 __delay_ms(2000);
 sendSerialString("\nready\n\n");
 __delay_ms(200);
 
 //DS18B20 operation..................................
 //...................................................
 TRISC=0;
 ANSELCbits.ANSC0=0;
 LATC=1;
 __delay_ms(500);
 
 while (1)
 {
  initializeDS18B20();
  sendRomCommand(SKIP_ROM);
  sendFunctionCommand(CONVERT);
  while (readBit()==0)
   ;

  initializeDS18B20();
  sendRomCommand(SKIP_ROM);
  sendFunctionCommand(READ_SCRATCHPAD);
  
  __delay_ms(2000);
 }
 //...................................................
 //DS18B20 operation..................................
}